خروج گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از چرخه آموزش و واگذاری آنها به بهزیستی

به گزارش دفتر آنلاین من، رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با اشاره به چالش های پیشروی این سازمان گفت: عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی یکی از چالش های پیشرو است که این امر منجر به خارج ماندن گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از حوزه مأموریتی نظام تعلیم وتربیت و واگذاری آن ها به مراکز بهزیستی و عدم شناسایی یا تحت پوشش بودن بعضی از گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه شده است.

خروج گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از چرخه آموزش و واگذاری آنها به بهزیستی

به گزارش دفتر آنلاین من، حمید طریفی حسینی؛ در نشست وزیر آموزش وپرورش با اعضای شورای راهبری و رؤسای ادارات استثنایی استان ها که در سالن کنفرانس سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار گردید، ضمن تبریک ایام ا.. دهه فجر و گرامیداشت یاد 36هزار شهید دانش آموز و بیش از 4هزار شهید فرهنگی گفت: آموزش و پرورش استثنایی یکی از حوزه های تخصصی وزارت آموزش و پرورش است که مولود انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته است و این مجموعه تخصصی خدمات منحصربه فردی به دانش آموزان با نیازهای ویژه و سایر بخش های آموزش و پرورش به ویژه در حوزه سنجش سالانه نوآموزان بدو ورود به دبستان ارائه می نماید.

طریفی حسینی با بیان این که آموزش و پرورش استثنایی بیش از 78 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه را در هفت گروه تحت پوشش تعلیم وتربیت قرار داده است، گفت: علاوه بر این بیش از 64 هزار نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای هوش بهر عادی نیز در مدارس عادی به صورت تلفیقی فراگیر در حال تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی در 1700 مدرسه استثنایی و 20 هزار و 555 مدرسه عادی پذیرا، مشغول به تحصیل هستند و بیش از 21 هزار نفر از معلمان و کادر اداری وظیفه تعلیم تربیت این دانش آموزان را بر عهده دارند.

طریفی حسینی با اشاره به اقدامات اجرا شده در خصوص توسعه پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی گفت: ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره، توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی و توانبخشی مسائل ویژه یادگیری، توسعه آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای، خدمات حمایتی، برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان و تألیف و مناسب سازی کتب از جمله این اقدامات است.

وی در خصوص چالش های پیشروی سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی یکی از چالش های پیشرو است که این امر منجر به خارج ماندن گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از حوزه مأموریتی نظام تعلیم وتربیت و واگذاری آن ها به مراکز بهزیستی و عدم شناسایی یا تحت پوشش بودن بعضی از گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه شده است.

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی اضافه کرد: ضعف در کیفیت و کارآمدی خدمات و مداخلات آموزشی و توان بخشی از دیگر چالش ها است که این امر منجر به کمبود نیرو و تجهیزات توان بخشی و محدودیت های مربوط به پیشگیری، شناسایی و مداخلات به هنگام شده است.

وی در ادامه به بیان سیاست های تحولی دوره نو مدیریتی پرداخت و گفت: توسعه عدالت آموزشی، پرورشی و توان بخشی با تحت پوشش قراردادن تمامی گروه های هدف دانش آموزان استثنایی با همکاری و تعامل نزدیک با سایر دستگاه های ذی ربط، توسعه رویکرد خانواده محوری در ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توان بخشی و مردمی سازی و اجتماعی سازی امور آموزش و پرورش استثنایی به وسیله فعال سازی تمامی ظرفیت های قانونی و جلب مشارکت خانواده ها، رسانه ها، خیرین و نیکوکاران، مسئولیت اجتماعی دستگاه ها، نهادهای حمایتی، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه، انجمن های روان شناسی و توان بخشی، دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی از جمله سیاست های تحولی دوره نو مدیریتی خواهد بود.

طریفی حسینی گفت: تقویت رویکرد تعلیم وتربیت تمام ساحتی و فراگیر سازی امر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی به وسیله متناسب سازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی و پرورشی و محیط های متنوع یاددهی-یادگیری، روزآمدسازی و کارآمدسازی رشته های تحصیلی و برنامه های آموزشی و درسی خاص دانش آموزان استثنایی با تأکید بر مهارت آموزی متناسب با شرایط، نیازها و اقتضائات حال و آینده بازار کار، کوشش در جهت غربالگری و شناسایی زودهنگام بچه ها و دانش آموزان استثنایی جهت انجام مداخلات آموزشی و توان بخشی به هنگام و توسعه و کاربست ابزارها، روش ها و فناوری های نو در جهت کارآمدسازی تمامی فعالیت های مرتبط با سازمان و دانش بنیان کردن تمام امور، فرآیندها و فعالیت ها با بهره گیری از ظرفیت های خبرگان موجود در آموزش و پرورش و صاحب نظران، نخبگان و مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی سطح کشور از دیگر سیاست های تحولی دوره نو مدیریتی خواهد بود.

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با اشاره به بعضی از اقدامات اجرا شده در دوره نو مدیریتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، گفت: احصا و طبقه بندی کلیه موانع، مسائل و مسائل جاری مبتلا به آموزش و پرورش استثنایی و تشکیل کارگروه های تخصصی پشتیبانی ها و مانع زدایی ها جهت برطرف و معین تکلیف آن ها، شروع پروژه کاری تنقیح سیاست ها، قوانین و مقررات آموزش و پرورش استثنایی، شروع پروژه کاری اجتماعی سازی و مردمی سازی نظام حکمرانی و اداره امور آموزش و پرورش استثنایی با رویکرد مدرسه محوری و شروع فرآیند تدوین نظام نامه الحاق رسمی 3 گروه نو بچه ها با نیازهای ویژه به گروه های تحت پوشش سازمان از جمله اقدامات اجرا شده در یک ماه اخیر است.

وی اضافه کرد: بازمهندسی و چابک سازی ساختار سازمانی، اصلاح نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی، توسعه هوشمندسازی امور و فرآیندها و ارائه خدمات الکترونیکی، افزایش شفافیت اقتصادی، اصلاح نظام پرداخت و بهره وری نیروی انسانی، نظام مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، شروع پروژه کاری تدوین شاخص ها، نشانگرها و استانداردهای خاص نظام آموزش و پرورش استثنایی و شروع پروژه کاری طراحی اطلس آمایش محیط درون و بیرون آموزش و پرورش استثنایی به تفکیک کلیه استان های کشور از دیگر اقدامات اجرا شده در یک ماه اخیر است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، طریفی حسینی گفت: برنامه ریزی جهت ایجاد پایگاه جامع حکمرانی داده و اطلاعات و نظام حمایت از تصمیم گیری آموزش و پرورش استثنایی با همکاری دستگاه های ذی ربط، پایش، تحلیل و آسیب شناسی شرایط کمی و کیفی نیروهای انسانی آموزش و پرورش استثنایی و پایش و آسیب شناسی اندازه پیشرفت و اجرایی سازی تفاهم نامه های همکاری مشترک درون و برون دستگاهی جهت طراحی برنامه جامع اقدام و همکاری های مشترک بین بخشی و فرابخشی آموزش و پرورش استثنایی از دیگر اقدامات اجرا شده در دوره نو مدیریتی است.

طریفی حسینی در خاتمه گفت: برنامه ریزی جهت برگزاری چالش ملی ایده های فناورانه در حوزه آموزش و پرورش استثنایی با مشارکت دانشگاه های بزرگ کشور، رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت تأمین و تخصیص اعتبارات امسال و آینده سازمان، حذف تجمل گرایی و تشریفات زائد سازمانی، برنامه ریزی مشترک با معاونت های وزارت آموزش و پرورش جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی در برنامه ها و فعالیت ها و تعریف پروژه های مشترک کاری، تعامل با خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار و رایزنی و مذاکره در خصوص پروژه های مدرسه سازی و رایزنی و مذاکره و برنامه ریزی برای تکمیل مدارس موردنیاز، مدارس ناتمام و تأمین تجهیزات موردنیاز مدارس با مسئولین سازمان نوسازی از دیگر اقدامات اجرا شده در یک ماه اخیر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "خروج گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از چرخه آموزش و واگذاری آنها به بهزیستی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خروج گروهی از بچه ها کم توان ذهنی از چرخه آموزش و واگذاری آنها به بهزیستی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید